Skip to Content
Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010-31.08.2013

Tere tulemast mesindusprogrammi veebilehele!

Programmi alus - Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 ja Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 917/2004 mee tootmise ja turustamise arendamiseks Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides

Eesmärk - mesinikele ja mesindusorganisatsioonidele ELi poolt ette antud tegevuste toetamine
Praegu on mesindusprogrammi III periood (I 2004–2007; II 2007–2010; III 2010–2013); ettevalmistamisel on 2013.–2016. aasta programm.

Mesindussektori arenguprogrammi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.
Programm toetab etteantud meetmeid (tegevusi) ELi kinnitatud summade ulatuses.

Mesilasperede arv on otseses seoses Eesti mesindussektorile antava toetusega, sellepärast tuleb pered registreerida PRIA loomade registris ja anda statistikaametile nõudmisel sellekohast infot.

Programmi põhieesmärk

Eesti mesindussektori arendamine mesindussaaduste tootmise ja turustamise tingimuste parandamise kaudu.

Kaasnevad eesmärgid
Aidata säilitada Eestis maalähedast elulaadi, toetada maapiirkondade arengut ning tööhõive tõstmist mesinduse kaudu
Toota piisavas koguses kodumaist mett ja teisi mesindussaadusi, et rahuldada laieneva meeturu vajadusi
Aidata mesilasperede arvukuse suurendamise ja mesilaste tolmeldamistegevuse laienemisega säilitada ja parandada looduslike taimeliikide ja kultuurtaimede koosluse tasakaalu

Mesindusprogramm koosneb neljast meetmest:

I Mesinike ja mesinike ühenduste tehniline abistamine
II Varroatoosi tõrje ja profülaktika
III Meekvaliteedi hindamine ja juhtimine
IV Mesilasperede arvukuse suurendamine

Sisu liidestamine


by Dr. Radut