2012

Suvine vabariiklik mesinike teabepäev 21.07.12 Elvas

Suvine vabariiklik mesinike teabepäev toimub Tartumaal, Elvas, Kesk 30 (Huviala- ja kultuurikeskus „Sinilind”) 21. juulil 2012.a., algusega 9.00.

Päevakava

09.00–10.00 Registreerimine.
10.00–10.10 Teabepäeva avamine.
10.10–10.45 Eesti mesinduse olukord 2012. Lektor Antu Rohtla. - Kokkuvõte(pdf)
10.45–11.30 Kuhu ja miks kaovad mesilased. Lektor Reet Karise (Eesti Maaülikool). - Kokkuvõte(pdf)
11.30–12.30 Mesilasperede hukkumisest, selle põhjustest ja lahendustest. Mesilaste tervise praegune olukord Rootsis ja mujal maailmas. Lektor Preben Kristiansen Rootsist (tõlge eesti keelde). - Kokkuvõte(pdf)


12.30–13.30 Lõuna.
13.30–14.15 Haiguskindluse jälgimine tõuaretusmesilates. Lektor Aimar Lauge. - Kokkuvõte(pdf)
14.15–15.00 Mesilasperede suremuse ja haiguste alane seire Euroopa Liidus ja Eestis. Tarulangetise 2012. a. varakevadiste seireanalüüside kokkuvõte. Lektor Arvi Raie. - Kokkuvõte(pdf)
15.00–15.45 Apis cerana-mesilaste kasvatamine Vietnami etniliste vähemuste ja väiketootjatega maapiirkondades 2009–2012. Lektor Lotta Fabricius Kristiansen Rootsist (tõlge eesti keelde). - Kokkuvõte(pdf)
15.45–16.00 Ülevaade EMLi tegevustest. Marianne Rosenfeld, EMLi tegevjuht.
16.00–16.15 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine.
16.15–18.00 Teabepäeva lõpus toimub mesilate külastamine, mille omanikud viivad läbi praktilised õppused, tutvustades ühtlasi oma mesindamist.

Kohapeal on võimalik osta mesindusinventari (E-mesilane, Paradiisi Mesila) ja mesilasemasid.

Loengud on tasuta.
Lõunasöögi ja üldkorralduskulude eest palun tasuda 5 eurot Eesti Mesinike Liidu SEB kontole 10002021522005 (selgitusse palun märkida: osaleja/te nimi/nimed, Elva 21.07.2012) hiljemalt 13. juuliks 2012. a. Hilisem maksmine toimub kokkuleppel, kas pangakontole või sularahas kohapeal.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 53 41 40 67 (Aivar Raudmets – Eesti mesindusprogrammi projektijuht).

P.S. Kellel on võimalus ja soov tuua kaasa ning näidata killukesi mesinduse ajaloost (pildid, raamatud, inventar jms) või tutvustada midagi muud mesinikele huvipakkuvat – võtta ühendust telefonil 53 41 40 67

Tähelepanu Tallinna, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa mesinikud – teil on võimalus sõita ühiselt suure mugava bussiga (lisatasu eest, hind täpsustatakse 25.maiks 2012) – täpsem info  telefonil 50 29 006 (Marianne Rosenfeld – EML-i tegevuht) või e-kirjaga  mesilaspere@gmail.com


Õppe- ja teabepäeva korraldamist toetab Euroopa liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010-31.08.2013 kaudu.

ManusSuurus
1.3_paevakava_21.07.2012_mesinike_vabariiklik_suvine_teabepaev_elvas_1.doc308 KB
arvi_raie_21.07.2012_elva_mesilasperede_suremusehaigustealane_seire_pr-8-1.3-22.pdf6.13 MB
reet_karise_21.07.2012_elva_kuhu_miks_mesilased_kaovad_pr-8-1.3-20.pdf4.7 MB
antu_rohtla_21.07.2012_elva_eesti_mesinduse_pohiprobleemid_pr-8-1.3-19.pdf175.47 KB
preben_kristiansen_21.07.2012_elva_colony_losses_reasonssolutions_pr-8-1.3-23.pdf5.87 MB
lotta_fabricius_kristiansen_21.07.2012_elva_development_of_apis-cerana_pr-8-1.3-24.pdf20.7 MB
aimar_lauge_21.07.2012_elva_eesti_mesinduse_pohiprobleemid_pr-8-1.3-21.pdf784.42 KB

Talvine vabariiklik mesinike teabepäev Põltsamaal. 11.02.2012

11.veebruaril 2012.a. toimub talvine vabariiklik mesinike teabepäev Põltsamaal (Põltsamaa Ametikoolis - Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa), algusega kell 10.00.

Päevakava


09.00 – 10.00 Registreerimine
10.00 – 10.10 Teabepäeva avamine.
10.10 – 11.10 Tolmeldamine. Õietolmu kanne ja tolmeldajate töö põllukultuuridel punase ristiku näitel. Lektor Ants Bender Jõgeva Sordiaretuse Instituut    - Esitlus(pdf)
11.10 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.30 Õhusaaste situatsioonist Eestis ning selle mõjust mesilastele ja korjetaimedele. Lektor Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute keskus   - Esitlus(pdf)
12.30 – 13.00 Sissejuhatus mahemesindusse. Lektorid Tõnis ja Aili Taal   - Esitlus(pdf)
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.45 Pinnase  saaste  ja  taimekaitse  mõju mesindusele.  Lektor  Anne  Luik  Eesti Maaülikool   - Esitlus(pdf)
14.45 – 15.15 Mesilasperede talvitumise olukorra hindamine ja tarulangetise seireanalüüside kogumisest 2012.a. kevadel. Mesilasperede kadude hindamise seireprogramm. Lektor Arvi Raie    - Esitlus(pdf)
15.15 – 15.45 Varroatoos ja teised mesilaste haigused. Lektor Aado Oherd   - Kokkuvõte(pdf)
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.45 Ülevaade Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolekust ja teaduskonverentsist 03-05.02.2012 Riias. Lektor Aleksander Kilk    - Kokkuvõte(pdf)
16.45 – 18.15 Mesiniku  tervishoid/esmaabi  (põletused,  tervishoid,  ülekuumenemine  sh. päikese  põletus,  kokkupuuted  hapetega,  mürgistused  jne).  Lektor  Ruth Kastanje, Terviseamet    - Esitlus(pdf)
18.15 – 18.30 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine 


Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 raames.


Osavõtt loengutest on tasuta. Toitlustus (sh kohvipausid) on tasulised (a´ 3eur).
Vajalik eelregistreerimine www.mesindusprogramm.ee või tel 53414067
Täpsem info:
Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com

ManusSuurus
1.3_paevakava_11.02.2012_poltsamaa_talvine_vabariiklik_mesinike_teabepaev.pdf193.3 KB
ants_bender_11.02.2012_poltsamaa_oietolmu_kannetolmeldajate_too_pr-8-1.3-11.pdf6.34 MB
erik_teinemaa_11.02.2012_poltsamaa_valisohu_kvaliteetmoju_mesilastele_pr-8-1.3-12.pdf2.41 MB
tonis_taal_11.02.2012_poltsamaa_sissejuhatus_mahemesindusse_pr-8-1.3-13.pdf1.38 MB
anne_luik_11.02.2012_poltsamaa_mullasaaste_taimekaitsemesindus_pr-8-1.3-13.pdf1.31 MB
arvi_raie_11.02.2012_poltsamaa_mesilasperede_talvitumineseireproovide_kogumine_pr-8-1.3-15.pdf1.15 MB
ruth_kastanje_11.02.2012_poltsamaa_mesiniku_terviseohud_pr-8-1.3-17.pdf603.06 KB
aleksander_kilk_11.02.2012_poltsamaa_nbbc_koosolekkonverents_riias_2012_pr-8-1.3-18.pdf452.71 KB
aado_oherd_11.02.2012_poltsamaa_varroatoosi_torje_nbbc_pr-8-1.3-16.pdf171.76 KB

Vabariiklik mesinike õppe- ja teabepäev 24.11.12-25.11.12 Jänedal


Mesinike vabariiklikud sügisesed teabepäevad toimuvad 24. ja 25. novembril 2012. a. Jäneda mõisas, mõlemal päeval algusega kell 10.00.

Päevakava

Laupäev 24.11.2012 (Suures Saalis)

  9.00–  9.45     Registreerimine.
  9.45–10.00    Teabepäevade avamine.
10.00–11.15    Läti mesinduse hetkeolukord.   Juris Steiselis ja Armands Krauze (Läti) - Esitlus(pdf), Esitlus(pdf)
11.15–11.30    Kohvi-/teepaus
11.30–12.15    Leedu mesindus ja meeturg 2012. Arenduustöö mesilasperede hukkumise vähendamiseks.   Sigitas Uselis (Leedu) - Esitlus(pdf)
12.15–13.00    Soome mesindusest ja meeturust, mesinduse tasuvusest.   Heikki Vartiainen (Soome) - Esitlus(pdf)
13.00–14.00    Lõuna Musta Täku Tallis
14.00–14.40    EMLi üldkoosolek: Uue aasta liikmemaksu otsustamine. Aasta Mesiniku 2012 valimine.    Moderaatorid Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld.
14.40–15.25    Eesti mesinduse ajaloost.    Mait Mardla - Kokkuvõte(pdf)
15.25–16.10    Mesilased filmis.   Mait Laas - Esitlus(pdf)
16.10–16.30    Kohvi-/teepaus
16.30–18.30    Pidulik aktus: Eesti Mesinike Liit 20. Tänu- ja tervitussõnavõtud. Austusavaldused EMLi teenekatele liikmetele. Aasta Mesiniku 2012 õnnitlemine. Kontsert: Kadrina Kirikukoor.     Moderaator Aleksander Kilk
18.30–19.00    Vaba aeg
19.00–...            Pidulik õhtusöök ja simman Musta Täku Tallis

Pühapäev 25.11.2012 (Musta Täku Tallis)

  9.00–10.10    Ülevaade mesindusalaste töörühmade tööst: küsimuste vastuste foorum.    Moderaator Jaanus Tull - Salvestus(mp3)
10.10–10.30    Kohvi-/teepaus
10.30–11.45    Olustvere poisid Soomes: praktika Soome suurmesilates.    Andres Tamla ja Raul Terep - Esitlus(pdf), Esitlus(pdf)
11.45–12.00    Mesindusalase kompetentsuse arendamine ja hindamine.   Marje Riis - Esitlus(pdf)
12.00–13.00    Lõuna
13.00–13.45    Meekvaliteedi aasta 2011-2012 kokkuvõtted.   Anna Aunap - Esitlus(pdf)
13.45–14.05    Ravimite kasutamise regulatsioonist.    Ave-Ly Toomvap (Ravimiamet, Veterinaarravimite juhtivspetsialist) - Esitlus(pdf)
14.05–14.50    Orgaaniliste vahendite kasutamisest varroatoosi tõrjel. Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid tegevusest 2012/2013 Eestis.   Aado Oherd - Esitlus(pdf)
14.50–15.00    Teabepäevade lõpetamine.

Aasta Mesiniku 2012 kandidaatidega saab tutvuda EMLi kodulehel www.mesinikeliit.ee

Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2010–2013 raames. Loengutest osavõtt on tasuta. Toitlustus (sh kohvipausid) ja majutus on tasulised. Tasumine Eesti Mesinike Liidu kontole 10002021522005 (SEB).

Ööbimise ja toitlustamise hinnad

  • Miinimumpakett 5 €   -   L 2 kohvi-/teepausi
  • I toitlustuspakett 11 €   -   L 1 lõuna, 2 kohvi-/teepausi
  • II toitlustuspakett 16 €   -   L-P 2 lõunat, 2 kohvi-/teepausi
  • Õhtusöök koos simmaniga   -   EMLi liikmetele 11 €, mitteliikmetele 14 €
  • Majutus 16 € öö   -   NB! Palume broneerida ööbimine kindlasti EMLi kaudu (grupihind).

NB! Registreerunuks loetakse need, kes on osamaksu EMLi kontole tasunud (10002021522005 SEB).

Veebis registreerumine lõppenud. Täpsem info: Aivar Raudmets, tel. 53 41 40 67 või mesindusprogramm@gmail.com

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010–31.08.2013 kaudu. Loengud on tasuta.

ManusSuurus
aado_oherd_25.11.2012_janeda_orgaanilised_vahendid_pr-9-1.3-6_esitlus.pdf1.56 MB
anna_aunap_25.11.2012_janeda_mee_kvaliteedi_maaramine_pr-9-1.3-5.pdf2.26 MB
armands_krauze_24.11.2012_janeda_latvian_beekeeperseuropa.pdf1.76 MB
ave-ly_toomvap_25.11.2012_janeda_ravimite_kasutamise_regulatsioonist.pdf1003.05 KB
heikki_vartiainen_24.11.2012_janeda_soome_mesindusest_meeturust_2012.pdf365.57 KB
jaanus_tull_25.11.2012_janeda_mesindusalase_kompetentsuse_arendamine__ja_hindamine_pr-9-1.3-8.pdf1.54 MB
juris_steiselis_24.11.2012_janeda_beekeeping_in_latvia_2012.pdf5.29 MB
mait_laas_24.11.2012_janeda_mesilased_filmis_pr-9-1.3-2.pdf9.05 MB
raul_terep_25.11.2012_janeda_praktika_soome_suurmesilas_pr-9-1.3-4.pdf5.49 MB
sigitas_uselis_24.11.2012_janeda_leedu_mesindus_ja_meeturg_2012.pdf4.49 MB
ulevaade_tooruhmade_toost_janedal_25.11.2012.mp388.56 MB
mait_mardla_24.11.2012_janeda_eesti_mesinduse_ajaloost_pr-9-1.3-1.pdf155.05 KB
andres_tamla_25.11.2012_janeda_praktika_soomes_2012_pr-9-1.3-3.pdf5.25 MB