Skip to Content

Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 - 31.08.2013

Eesti riikliku mesindusprogrammi tegevused eelseisval perioodil on suunatud mesilasperede arvukuse suurendamisele ja keskmise meetoodangut optimaalse taseme saavutamisele. Täiustatakse mesinike algõppe ja teabelevi ning nõustamise süsteemi, et tagada piisava arvu uute mesinike toomine mesindussektorisse ja tegevmesinikele tänapäevasel tasemel erialased teadmised. Lisaks sellele arendatakse mesindusprogrammi raames edasi mee tootmisel ja käitlemisel kvaliteedi tõstmise suunalist arendustööd. Ühtlasi võimaldab see arendustöö tagada toodetava mee ja mesindussaaduste kõrge kvaliteedi kõrval ka toiduohutuse ning üldhügieeni nõuete täitmise.

Loe edasi: Mesindusprogramm 2010-2013

ManusSuurus
mesindusprogramm_2010-2013.pdf86.69 KB
mesindusprog._eelarve.xls51.5 KB
Lisa Mesindusprogrammi rakendamise kulud meetmeliikide kaupa.pdf39.34 KB


leht | by Dr. Radut