Skip to Content

Varroasis

Varroalesta seire 2013

Monitooringu eesmärk.
Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu ning tõrje võimalikest lahendustest. Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste monitooringu- ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda
varroatoosi levikul ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid tuleks mesilas teha.

Varroalesta seire vaatlusmesilad:

Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje


Varroalestast Varroa destructor(ingl. k. purustaja, hävitaja) on saanud praeguseks kõige tõsisem meemesilaste haigusetekitaja ja suure majandusliku kahju põhjustaja. Varroalest  toitub  täiskasvanud  mesilaste  ja  haudme  hemolümfist, tekitab  mesilastele  suuri  füüsilisi  vaevusi  ning  häirib  perede  heaolu. Väga  kõrge  parasiitide  arvukus  põhjustab  mesilasperede  nõrgenemist, vastuvõtlikkust nakkushaigustele (eriti viirushaigustele) ja lõpuks, kui ei ravita, mõne aasta jooksul kogu mesilaspere hukkumise.

Juhendmaterjal testmesilatele varroatoosi monitooringuks - 2013

Monitooringu eesmärk.

Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu  ning tõrje võimalikest lahendustest.  Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse  trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste  monitooringu-  ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda varroatoosi levikul  ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid
tuleks mesilas teha.

Monitooringu kava.
Aruandeperioodil 01.05. – 20.08.2013
Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid meetme 3.aasta tegevuskava on järgmine:

Syndicate content


by Dr. Radut