Skip to Content

Infoleht "Mesinik"

Infolehe "Mesinik" väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi raames.

Mesinik nr. 5 (79) Oktoober 2013


Tänavu on õige iseäralik aasta, kus kipub olema vaid kaks aastaaega. Talv venis aprillikuusse välja ja sellele järgnes kevadet vahele jättes kohe suvi. Nüüd on suvine soojus omakorda oktoobrikuu lõpupäevadeni ulatunud. Oktoobrilõpu torm näib märku andvat, et sügis jääb vahele ja peatselt asub ametisse tali. Mesilased ja mesinikud on ilmaviguritega harjunud ja suudavad oma elu-olu tavaliselt välismõjude järgi kohandada. Enamik mesilasperedest on tarus pesaraamide pealt katsudes juba jahedad ja seega ilmselt haudmeperioodi lõpetanud. Samas kurdab mõni itaalia mesilasi pidav mesinik, et peredes on oktoobrikuu lõpus veel mitu kärge hauet ja talverahust pole juttugi. See tõstab muremõtteid, kas söödakärgedes olev toiduvaru ikka peab kevadeni vastu. Kindlasti tuleks veel hiline oblikhappe tilgutamine ära teha, et varroalestadele viimane hoop anda. Ja siis võib mesilasperedele talverahu tulla. Erinevalt mesilastest ei ole mesinikel tavaks talveunne jääda. Pigem vastupidi – kurjade ilmade saabudes algab mesinikel tihe tubaste toimetuste aeg. Küll on seal kohta iseenesega nõupidamisele, aga ka mõttetalgutele teiste mesinike seltsis ja erinevatel nõupäevadel. EMLi algatusel on juba enam kui kümmekond aastat peetud mesinike sügispäevi novembrikuu lõpus ja talvist kokkusaamist veebruaris. Tänavu sügisel eelnes neile EMLi korraldatud vabariiklik mesinduskonverents 26. oktoobril Karksi- Nuias, mis läks kenasti korda.

Mesinik nr. 4 (78) August 2013


Mesindussuvi  on  lõppemas  ja meesaak  saab  enamikul  mesinikest augusti lõpuks salve. Kui kevadel  muserdasid  paljusid mesinikke  üsna  suured  talvekaod,  siis  meesuvi  on  pakkunud  mõnevõrra  rõõmsamaid elamusi. Hooajale saab lõpliku hinnangu  anda  kuu  või  paari pärast.  Aga  enamikus  mesilates  on  mesilaspered  kogunud korraliku  keskmise  või  kohati väga hea meesaagi. Samas võib nendes  mesilates,  mida  talv väga  tugevasti  räsis,  olla  saak paraku kesisem. Nüüd on mesiniku  jaoks  tähtis  mesilaspered võimalikult tugevate ja tervetena valmis seada, et mesila läbi talve hästi kevadesse jõuaks.
   Seljataha  jääval  suvel  oli  taas mitmeid  juhtumeid,  kus  taimekaitsetöödega  tehti  mesilastele häda ning mesinikud pidid kahju kannatama. On selge, et kui suur osa  lennumesilasi  mürgistuse tõttu  põllule  jääb  või  taru  ette kuhjana  sureb,  kaotab  mesinik olulise osa meesaagist. Halvemal juhul võivad mürgist nektarit või õietolmu  tarvitanud  mesilaspered  kogunisti  hukkuda  ja  sel juhul  kaotab  mesinik  juba  osa oma n.-ö. tootmisvahenditest.

Mesinik nr. 3 (77) Juuni 2013


Ootajale on aeg pikk. Läbi lumiste talvekuude sai mesilaste kevadist lennusuminat oodatud. Kohati seisid tarud veel poole aprillini jalgupidi lumes ja pajude-sarapuude õite puhkemine oli pikalt kevadsooja ootel. Maikuuga sai looduse areng hoo sisse ja juunikuu alguseks on tõelised suveilmad ligi kolmekümne soojakraadiga juba kohal. Mesindussuvi on täistuuridel alanud!
Mesilasperede arengukaar läbi maikuu on olnud tänavu enamasti kiire tõusuga. Muidugi sõltub palju ka sellest, kuidas mesilasperede talvitumine õnnestus. Mõneski mesilas jäid talvituvad mesilaspered kevadeks üsna nõrgaks ning nende areng on olnud vaevaline. Erinevate küsitluste andmeil hukkus Eestis talvitumisel keskmiselt 18-23% mesilasperedest.
Maikuus Põhja- ja Baltimaades COLOSS-projekti raames läbi viidud interneti-küsitluse andmetel olid Eestis mesilasperede talvekaod koguni 26%. Aga mesinikud ei anna alla: mesila taastamiseks tehakse uusi mesilasperesid ja kasutatakse ära ka sülemid.

Mesinik nr. 2 (76) Aprill 2013


    Eesti Mesinike Liit pidas 23. märtsil Viljandis üldkoosolekut. EMLi senine juhatus andis oma tegevusest ja tulemustest aru ning koosoleku osavõtjad arutasid, kuidas EMLi ja liikmeskonna huvidest lähtudes paremini edasi minna. Koosolek valis EMLile uue 7-liikmelise juhatuse ja 3-liikmelise revisjonikomisjoni. Nende ühiseks ülesandeks saab liikmete poolt seatud üles-annete täitmine ja EMLi tugevdamine ning edasiarendamine. Praeguseks on uus juhatus koos revisjonikomisjoniga oma esimese töökoosoleku pidanud. Põhilised töösuunad ning lahendamist vajavad probleemid said maha märgitud ja käised üles kääritud ning tööd alustatud.
    Mesilaste talv on tänavu ootamatult pikaks veninud. Loodus ei taha kuidagi kalendrikevadega sammu pidada. Aprilli teise dekaadi alguses oli suur osa põlde ja metsaaluseid ikka veel lume all. Nüüd, pärast Jüripäeva, on enamus lumest küll sulanud, kuid päevasooja on ikka veel napilt kümne kraadi lähistel.

Mesinik nr. 1 (75) Veebruar 2013

Mesinik-lehe järjekorranumber 75 on juubelihõnguline. Tundub, nagu polekski see väga ammu olnud, kui esimest Mesiniku lehenumbrit sai koostatud ja koopiamasinal paljundatud. EML oli selleks ajaks juba mitu aastat tegutsenud, oma liikmetele mesinduspäevi, -loenguid, -kursusi ja õppereise korraldanud. Ajakirjanduses ilmusid EMLi eestvedajatelt mesindus-teemalised artiklid, aeg-ajalt esineti ka raadios. Aga EMLi oma ajalehte veel ei olnud. Vajadus sellise infoallika ja liikmetega suhtlemise vahendi järele oli ilmne. EMLi juhatuses küpses otsus: teeme ära! 1996. a. jõuludeks ilmuski esimene “Mesinik”. Küll ainult 4 lehekülge teksti, kuid siiski oma ajaleht!

Mesinik nr. 5 (73) Oktoober 2012

Käesolev 2012. aasta on Eesti Mesinike Liidu jaoks juubelimärgiline – EMLi asutamisest 1992. a. möödub 20 aastat. Teisalt loeb Eesti Mesinike Liit ennast 1902. a. asutatud Eesti Mesilaste Pidajate Seltsi tegevuse jätkajaks. See annab põhjust rääkida juba 110. juubelist, mis on igati väärikas ja muljetavaldav tähtpäev. 110 aastat üleriigilist mesinike organisatsiooni Eestis ja 20 aastat Eesti Mesinike Liitu on märgid, mis meie tänasele mesindusele otse või kaudselt tugevat jälge jätnud. On uhke pidutunne olla EMLi liige!

Mesinik nr. 4 (72) August 2012


     Augustikuu tekitab mesinikes erinevaid emotsioone. Pessimist rõhutaks nukralt, et järjekordne meesuvi on igavikku hääbumas, meesaak oli niru ja mesilased pahurad ning olümpiamängud on ka läbi ja Eesti sportlastel jäigi olümpiakuld koju toomata. Optimist jälle kinnitaks reipalt, et kaunivärviline sügis ja lumine jõuluaeg on peatselt kätte jõudmas, kliendid lausa tormlevad kodumaist mett ostma ja olümpiamängudelt toodi seekord Eestisse koguni 2 medalit. Igaühel on õigus oma hinnangule ja arvamusele, kui seda just poolvägisi ka teistele peale ei suruta.

Mesinik nr. 6 (74) Detsember 2012

Lõppev aasta on Eesti Mesinike Liidu jaoks olnud juubelimärgiline, sest EMLi asutamisest möödus veebruaris 20 aastat. Sünnipäeval, ja eriti juubeli puhul, on kombeks ajas tagasi vaadata, tehtu ja olnu üle järele mõelda ning siis juba homseid ja kaugema tuleviku plaane teha. Miks ja kuidas sündis Eesti Mesinike Liit just 1992. a. alguses, kui Eesti oli äsja Nõukogude Liidust välja rabelenud? Kuidas EML oma esimestel aastatel aegamööda ja siis üha kiiremini liha luudele kogus ja oma liikmete kasuks toimima hakkas?

Mesinik nr. 3 (71) Juuni 2012


Suvehari on mesinikele ja mesilastele töine tõehetk – kas õnnestub koguda rõõmustavalt suur meesaak, või tuleb sel aastal leppida tagasihoidlikuma töötulemusega. Mesilaste suu-rem sülemlemine on praeguseks loodetavasti õnnelikult seljataga – aga sülemirõõmu oli tänavu enamikus mesilates üsnagi roh-kesti. Talvest kiduraks jäänud mesilaspered on suuremalt jaolt jaanipäevaks jõudu kogunud ja neist võib saagikogumisel asja olla. Tarudesse, mis olid keva-deks hääletuks jäänud, on ehk praeguseks õnnestunud uued pered või sülemid sisse saada. Kesksuvine mesila on mesiniku jaoks ootusärevalt lootusrikas mõnusa toimetamise koht.

Mesinik nr. 2 (70) Aprill 2012


Enamik mesilasperesid ja mesinikke on karmist talvest läbi kenasti kevadesse jõudnud. Mesindushooaeg hakkab hoogu üles kerima. Vahepeal on mesinikel olnud pikalt tubaseid toimetusi ja hoovõtmisi. Seljataha jääb ka mitmeid mesinike omavahelisi arutelusid, samuti suuremaid koosolekuid ja nõupidamisi, kus seni tehtut kaalutud ja hinnatud ning selle kogemuse pealt edasimineku plaane peetud. Ikka selleks, et oskaksime edaspidi targemini talitada ja seatud eesmärke saavutada.

Mesinik nr. 1 (69) Veebruar 2012

Mesiniku  mõtted  uitavad  üha sagedamini  mesilasperede  juurde,  kes  tarudes  päikesesoojust ja kevadõite  kosutust  ootamas. Kevad  tekitab  mesiniku  hinges kärsitut kihelust. Kalendrivaatlus ütleb,  et  jõuluaja  hämarusega võrreldes  on  päev  juba  tubli 4  tundi  pikemaks  veninud. Rõõmustagem – loodus edeneb ajutiste  lumetuiskude  ja  paka-sepäevade  kiuste  üha  kiiremas tempos suve suunas!

Mesinik nr.6 (68) Detsember 2011


Mesindusprogrammi raames on välja antud uus

Mesinik nr. 6 (68) Detsember 2011 .      


Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 6(68)


Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja
turustamise arendamise Eesti riiklik programm
01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.

Mesinik nr.5 (67) Oktoober 2011

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 5 (67) August 2011 .

Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 5(67)

Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise

arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.

Mesinik nr.4 (66) August 2011

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 4 (66) August 2011 .

Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 4(66)

Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise
arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.

Mesinik nr.3 (65) Juuni 2011

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 3 (65) Juuni 2011 .

Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 3(65)

Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.

Mesinik nr. 2 (64) Aprill 2011

Muudetud 31.05.11 - Mesiniku numbrisse viidi sisse parandused õppepäevade toimumiste kohta.

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 2 (64) Aprill 2011 .

Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 2(64)

  Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013

kaudu.

Mesinik nr. 1 (63) Veebruar 2011

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 1 (63) Veebruar 2011 .

Lugeda saab seda aadressilt:  Mesinik 1(63)

  Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja
turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013
kaudu.

Mesinik nr. 6 (62) Detsember 2010

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 6 (62) Detsember 2010 .  Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.

Mesinik nr. 5 (61) Oktoober 2010

Mesindusprogrammi raames on välja antud uus Mesinik nr. 5(61) Oktoober 2010 .

  

   Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu.raamat | by Dr. Radut