Skip to Content

Kontaktid

  Nimi Mailiaadress Telefon
       
 Projektijuht      
Eesti Mesindusprogrammi projektijuht Aivar Raudmets mesindusprogramm@gmail.com +372 5341 4067
       
 Meetmejuhid      
Meetme 4.0 Mesilasperede arvukuse suurendamise

arendustöö juht,Saaremaa Meetootjate Ühingu juhatuse esimees
Aimar Lauge aimar.lauge@gmail.com +372 5665 6533
       

 Meetmete 1.8 Piirkondlik mesilashaiguste seire ja

2.0 Varroatoos tõrje ja profülaktika juht,

Veterinaar- ja Toiduameti Loomatervishoiu büroo peaspetsialist

Arvi Raie arvi.raie@vet.agri.ee +372 516 8070
       
Meetme 3.0 Mee kvaliteedi hindamine ja juhtimine juht. Anna Aunap anna.aunap@klab.ee  
       
 Programmi koostajad      
Eesti Mesinike Liidu, Mesindusprogrammi vastutava täitja, juhatuse esimees Aleksander Kilk kilk@cc.ttu.ee +372 529 3589
       
Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tull jaanus@meveda.ee +372 509 0471
       
Saaremaa Meetootjate Ühingu juhatuse esimees Aimar Lauge aimar.lauge@gmail.com +372 5665 6533
       
 Teabelevi      


     
Veebimeister Urmas Verlin urmas@mesindus.eu +372 504 5430


raamat | by Dr. Radut