Skip to Content

Koolitused

1.2. Koolitajate koolitus

Koolitajate koolitus on mesindusspetsialistide teadmiste ja oskuste täiendamise võimalus. Eesmärk on luua kogemustega koolitajate aktiiv, keda on võimalik kasutada lektoritena piirkondlike ühenduste õppe- ja teabepäevadel.

1.3. Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad

Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad on Eesti mesindussektori kooskäimise ja kogemuste vahetamise traditsioonilised üritused, millel edastatakse mesinikele päevakajalist infot ja tutvustatakse tehnoloogilisi võtteid.

1.4. Õppepäevad kohalikes mesinike ühendustes

Mesinike kohalike ühenduste õppepäevad jagavad mesindusalast alg- ja täiendõpet ning nõustamist, tõstavad mesinduse jätkusuutlikkust, propageerivad mesindust kui loodussõbralikku maalähedast tootmisala. Mesindusprogramm toetab kohalikke õppepäevi etteantud tegevustes ja mahus (nt. ruumide rent, korralduskulud, lektorite loengutasud, transpordi- ja lähetuskulud).

1.9. Rahvusvahelised nõupidamised ja kongressid

Rahvusvahelised nõupidamised, kongressid aitavad luua kontakte ja teabevahetust teiste ELi maade mesinike ja mesindusorganisatsioonidega, saada infot ja laiendada teadmisi. Eriline rõhk on suhtlusel Põhja- ja Baltimaade mesinikega (nt. iga-aastane Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolek ja teaduskonverents).leht | by Dr. Radut