Skip to Content

Harju

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 31.08.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

31.08.2011 Talvepesa moodustamine söötmine ja ravimine.

                   Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 27.07.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

27.07.2011 Mesilase kehaehitus ja käitumine erinevates olukordades.

                   Lektor: Leonella Sootaga (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 29.06.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

29.06.2011 Sülemlemine. Emade kasvatus väikemesilas.

                   Lektor: Mart Kullamaa (2 tundi – toetab mesindusprogramm) Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 25.05.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

25.05.2011 Perede ettevalmistamine magasinide pealepanemiseks.

                   Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 27.04.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

27.04.2011 Pesade laiendamine. Perede tugevuse hindamine. Kärjepõhjade kasutamine.

Sisu liidestamine


by Dr. Radut