Skip to Content

Jüri

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 27.08.2013

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

27.08.2013 Inventari korrastamine ja ettevalmistamine talveks

                      Lektor Leili Otsa

Täpsem info Leili Otsa tel. 5133150

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 30.05.2013

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

30.05.2013   Perede sügisene koondamine ja esmane lestatõrje

                      Lektor Tarmo Jaanisk - Kokkuvõte(pdf)


Täpsem info Leili Otsa tel. 5133150

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 25.04.2013

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

25.04.2013   Emakasvatusest Soome suurmesila näitel.

                      Lektor Andres Tamla - Ettekanne(pdf)

                        Emakasvatusest Nico isolaatoriga.

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 28.03.2013

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

28.03.2013  Perede kevadine laiendamine ja sülemlemise ärahoidmine lamavtarudes.

                      Lektor  Hellar Truuts - Kokkuvõte(pdf)

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 30.10.2012

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

30.10.2012 Kokkuvõte oktoobrikuisest tegevusest mesilas. Mee käitlemine, säilitamine,
sulatamine.

                      Lektor Leili Otsa  -  ei saa toetust mesindusprogrammist

Nõuded meepurgi siltidele, nõuded mee müügil.

                      Lektor Olev Raid  -  ei saa toetust mesindusprogrammist

Sisu liidestamine


by Dr. Radut