Skip to Content

Keila

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 19.05.2013

Keila Aiandus- ja Mesindusselts korraldab Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 11.00 järgmise mesinike õppe- ja teabepäeva:

19.05.2012  Mee käitlemine, turustamine ning veterinaarameti nõuded ja haiguste ravi.

                     Lektor Arvi Raie - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 13.04.2013

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 11.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

13.04.2013    Mesilasperede talvitumine, puhastuslend. Mesilasperede ümbertõstmine, põhjade puhastamine, inventari desinfitseerimine. Sülemlemine. Emade väljavahetamine.

                    Lektor Mai Endla ja Kadri Uusoja - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 22.09.2012

Keila Aiandus- ja Mesindusselts korraldab Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 11.00 järgmise mesinike õppe- ja teabepäeva:

22.09.2012    Kokkuvõtted möödunud hooajast. Hetkeolukord mesilas. Sügisene mesilasperede koondamine

                        Lektorid Mai Endla  -  kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 10.06.2012

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub algusega kell 11.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

10.06.2012    Hüürus, Ööbiku 2, Mai Endla mesilas

Suvised tööd mesilas. Mesilasemade kasvatus.

                    Lektor Kadri Uusoja - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 04.02.2012

Keila Aiandus- ja Mesindusselts korraldab Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 10.00 järgmise mesinike õppe- ja teabepäeva:

04.02.2012  Valmistumine Kevadeks. Uute perede moodustamine. 

           Lektor Kadri Uusoja, PR-8-1.4-30     - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Sisu liidestamine


by Dr. Radut