Skip to Content

Tartu

Tartu Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 15.06.2013

Tartu Mesinike Seltsi korraldusel toimub teabepäev Tartumaal, Nõo vallas, Uuta külas, Sireli talus, algusega kell 10.00. (korraldaja Janek Saarepuu  –   osavõtt on piiratud kuni 15 inimest):

15.06.2013  
Teema: Mesilasemade kasvatus ja lühikokkuvõte mesilaste aretusest

                      Lektor: Janek Saarepuu - Esitlus(pdf)

Täpsem info Jaanus Tull tel. 5090471

Tartu Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 10.04.2013

Tartu Mesinike Seltsi korraldusel toimub Tartu, Soola tn. 1a algusega kell 17.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu (korraldajad Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Tartumaa Mesinike Selts):

10.04.2013   Mesindus inventar. Elujõuline mesilaspere. Mesindamine kevadel ( Lektori mesila näidetel). Mesilasemade kasvatamisega alustamine mais

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 13.02.2013

Tartu Mesinike Seltsi korraldusel toimub Tartu, Soola tn. 1 a algusega kell 17.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu (korraldajad Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Tartumaa Mesinike Selts):

13.02.2013   Kokkuvõtted 2012 mesindusaastast ja ettevalmistused 2013 aastaks. Mesindus uudised laiast maailmast. Mesindus korpustarudega.

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 03.10.2012

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Tartumaa Mesinike Selts korraldavad Soola tn. 1 a. algusega kell 17.00 mesinike õppe- ja teabeõhtu alljärgnevalt:

Varroatoosi ravi, jt. haigused mesilas

                    Lektor Aado Oherd - esitlus(pdf)

Täpsem info Jaanus Tull tel. 5090471

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 13.06.2012

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub  järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

13.06.2012    Tartus, Soola tn. 1 a algusega kell 17.00

Kunstperede tegemine ja mesilasema andmine.

                    Lektor: Janek Saarepuu - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Priit Pihlik tel. 5511158

Sisu liidestamine


by Dr. Radut