Skip to Content

3.0. Mee kvaliteedi hindamine ja juhtimine

Meetme peaeesmärk on Eestis toodetava ja turustatava mee kvaliteedi tõstmine, mis aitab arendada ja korrastada meeturgu.

  Meetme raames:

  • kogutakse meeproove ning analüüsitakse nende organoleptilisi, füüsikalis-keemilisi omadusi ja õietolmu
  • antakse mesinikele soovitusi mee kvaliteeti tagavate ja parandavate võtete osas

Analüüse tehakse akrediteeritud meetodite abil OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboris.

Konsultatsioone annab meetmejuht Anna Aunap anna.aunap@klab.eeraamat | by Dr. Radut