Skip to Content

Aruanne programmi 1. aasta II poolaasta tegevuse kohta perioodil 01.09.2010 – 31.08.2011

Eesti mesindusprogrammi 2010-2013 esimese tegevusaasta teise poolaasta aruanne annab ülevaate ja  selgitused  aruandeperioodil  01.03.2011  –  31.08.2011  programmi  tegevuskava  täitmisest, tegevuste sisust ja tulemustest ning nende tegevuste täitmisega seotud kuludest. Aruanne lähtub mesindusprogrammi  meetmete  ja  alameetmete  struktuurist  ning  aruandes  on  kasutatud  sellele
vastavat  numeratsiooni.  Programmi  raames  sõlmitud  töövõtulepingute  numeratsiooni  osas  on kasutatud  kuju  PR-7-X.Y-Z,  kus  number  “7”  tähistab  7.  programm-aastat  vastavalt Mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames alustatud programm-aastate numeratsiooni süsteemile või mesindusprogrammi 2010 – 2013 seisukohast 1. programm-aastat.

Loe edasi: ARUANNE programmi 1. aasta II poolaasta tegevuse kohta perioodil 01.03. – 31.08.2011 ja programmi 1. aasta kokkuvõtte kohta perioodil 01.09.2010 – 31.08.2011

ManusSuurus
ulevaade_mesindusprogramm_2010-2013_7a_II_p-a_aruanne.pdf580.8 KB


raamat | by Dr. Radut