Skip to Content

Tegevuskavad

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 01.09.2010 – 28.02.2011

Mee tootmise ja turustamise arendamise
Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta I poolaasta perioodiks 01.09.2011 – 29.02.2012

   Mesindusprogrammi  2.aasta  I  poolaasta  teabelevitöö toimetamist  ja  trükiettevalmistust  korraldab Katrin  Linask,  kes  tegutseb mesindusprogrammi  raames  töölepingu  alusel.  Teabelevitöid koordineerib mesindusprogrammi projektijuht.
   Praktilise teabelevitööga tegeleb käsunduslepingu alusel Ine Leinuste.

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta II poolaasta perioodiks

Tegevuskava

1. TEHNILINE ABI.

1.1. Tehniline teostus, projektijuht
Projektijuhi ülesandeid täidab töölepingu alusel projektijuht Aivar Raudmets. Osa vajalikest dokumendihalduse toimingutest täidab käsunduslepingu alusel Anne Võhandu.

1.2. Koolitajate koolitus
Koolitajate koolituse raames II poolaastal rahastamist ei toimu. Meetme 1.2 Koolitajate koolitus eesmärgiks on kasutada koolitajaid piirkondlikes ühendustes toimuvate õppepäevade lektoritena.  „Mesinike koolitajate koolituse läbimise kriteeriumid“  täiendused on 07.01.-08.01.2012 Olustveres toimunud koolitusel koolitajatele teatavaks tehtud.

1.3. Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 3. tegevusaasta I poolaasta perioodiks

1. TEHNILINE ABI.

1.1. Tehniline teostus, projektijuht.

Projektijuhi ülesandeid täidab töölepingu alusel projektijuht Aivar Raudmets.
Osa vajalikest dokumendihalduse toimingutest täidab käsunduslepingu alusel Anne Võhandu.

1.2. Koolitajate koolitus.

Koolitajate koolituse raames toimub  05.-06. jaanuar 2013.a.  2-päevane seminar  Olustveres
Olustvere TMK-s. Kokku toimub loenguid ja ettekandeid  12  tunni ulatuses, mille eest makstakse
lektoritasu (koos sotsiaal-  ja töötuskindlustus-  ning teiste maksudega) vastavalt programmi 2. aasta
eelarvele.
Põhilised teemad:
Mesindusalaseid loenguid kokku 5 tundi: Mesilashaiguste  seirest  (Lektor Arvi Raie  –  1tund)raamat | by Dr. Radut