Skip to Content

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta II poolaasta perioodiks

Tegevuskava

1. TEHNILINE ABI.

1.1. Tehniline teostus, projektijuht
Projektijuhi ülesandeid täidab töölepingu alusel projektijuht Aivar Raudmets. Osa vajalikest dokumendihalduse toimingutest täidab käsunduslepingu alusel Anne Võhandu.

1.2. Koolitajate koolitus
Koolitajate koolituse raames II poolaastal rahastamist ei toimu. Meetme 1.2 Koolitajate koolitus eesmärgiks on kasutada koolitajaid piirkondlikes ühendustes toimuvate õppepäevade lektoritena.  „Mesinike koolitajate koolituse läbimise kriteeriumid“  täiendused on 07.01.-08.01.2012 Olustveres toimunud koolitusel koolitajatele teatavaks tehtud.

1.3. Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad
Mesindusprogrammi 2. aasta II poolaastal on plaanis korraldada üks vabariiklik seminar / teabepäev 6  tunni ulatuses,  mille eest makstakse lektoritasu (koos sotsiaal-  ja töötuskindlustus-  ning teiste maksudega) vastavalt programmi 2. aasta eelarvele. II poolaasta Vabariiklik mesinike teabepäev toimub suvel, 21. juulil 2012.a, algusega kell 10.00. Vabariiklikul suvisel mesinduspäeval on ühisloenguid  4-5  tundi. Õhtupoole, peale  ühisloenguid, toimuvad samaaegselt mitme (ca  2-3) erineva mesila külastused,  milles  mesinikud viivad läbi praktilised õppused (oma mesinduse tutvustamine), saades selle eest eelmainitud lektoritasu. Teabepäeva toimumise koht ja päevakava on täpsustamisel. Ühe võimalusena on arutamisel: pidada 2012.a suvine vabariiklik teabepäev Elvas.

Loe edasi: Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta II poolaasta perioodiks

ManusSuurus
ulevaade_tegevuskava_2011_2012_ii_poolaasta.pdf633.42 KB


raamat | by Dr. Radut