Skip to Content

Pataloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2013

Küsimustik on koostatud mesinikelt info kogumiseks mesilasperede talvitumisest, mesilate tervislikust olukorrast ja suremusest 2012/2013. Küsimustik ja langetise uuring hõlmab registreeritud mesilaid 30.05.12 seisuga, väljaarvatud mesilad, mis on kaasatud EÜ 2012/2013 mesilasperede hukkumise seirealasesse programmi.

Patoloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2013

Eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levimus Eesti mesilasperede hulgas.
Uuring keskendub järgmistele parasitaarhaigustele ja haigustekitajatele:

1) Nosematoos, tekitaja Nosema apis
2) Akarapidoos, tekitaja Acarapis woodi
3) Varroatoos, tekitaja Varroa destructor

Uuringuga hõlmatakse ajavahemik 1. märtsist kuni  31. märtsini 2013.a.
Proovid analüüsitakse riiklikkus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Uurimiskulud katab Eesti Mesinike Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010 – 2013 raames.

1. Tarulangetise proovid tuleb võtta kohe pärast puhastuslendu või esimesel mesilasperede läbivaatlusel.
2. Eraldi tuleb võtta tarulangetise proov haiguse kahtlusel või hukkunud peredelt.
3. Võetud proovid tuleb identifitseerida ja lisada kaaskiri.
4. Sama tervisliku staatusega mesilast või mesilagrupist võetakse üks koondproov.
5. Koondproov peab sisaldama hukkunud mesilasi ja tarulangetist kokku 100 – 200 g (pool teeklaasi)
6. Kogutud
proovid tuleb pakkida õhku läbilaskvasse ja lekkekindlasse pakendisse (näiteks paberkotti või pappkarpi) ja hoida seda kuni laboratooriumisse saatmiseni jahedas (+2 – +8), kuivas ja pimedas ruumis.
7.  Proovile tuleb lisada täidetud kaaskiri.
8. Tuleb vältida proovide niiskumist ja hallitama minekust.
9. Proovid koos saatekirjaga saadetakse Eesti Mesinike Liitu

Uuringut ei teostata nendes mesilates, mis osalevad Euroopa Ühenduse Mesilaste terviseuuringu pilootprojektis 2012-2013.
ManusSuurus
tarulangetise_proovide_votu_juhis_ja_kaaskiri_2013.doc45 KB


raamat | by Dr. Radut