Skip to Content

Aruanne programmi 3. aasta I poolaasta tegevuse kohta perioodil 01.09.2012 – 29.02.2013

Eesti mesindusprogrammi 2010-2013 kolmanda tegevusaasta esimese poolaasta aruanne annab ülevaate ja selgitused aruandeperioodil 01.09.2012  –  28.02.2013  programmi tegevuskava täitmisest, tegevuste sisust ja tulemustest ning nende tegevuste täitmisega seotud kuludest.
Aruanne lähtub mesindusprogrammi meetmete ja alameetmete struktuurist ning aruandes on kasutatud sellele vastavat numeratsiooni. Programmi raames sõlmitud töövõtulepingute numeratsiooni osas on kasutatud kuju PR-9-X.Y-Z, kus number “9” tähistab  9. programm-aastat vastavalt Mesindusprogrammi 2004  -  2007 raames alustatud programm-aastate numeratsiooni süsteemile või mesindusprogrammi 2010  –  2013 seisukohast  3.  programm-aastat.

ManusSuurus
ulevaade_mesindusprogramm_2010-2013_3a_i_p-a_aruanne.pdf645.05 KB


raamat | by Dr. Radut