Skip to Content

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 3. tegevusaasta I poolaasta perioodiks

1. TEHNILINE ABI.

1.1. Tehniline teostus, projektijuht.

Projektijuhi ülesandeid täidab töölepingu alusel projektijuht Aivar Raudmets.
Osa vajalikest dokumendihalduse toimingutest täidab käsunduslepingu alusel Anne Võhandu.

1.2. Koolitajate koolitus.

Koolitajate koolituse raames toimub  05.-06. jaanuar 2013.a.  2-päevane seminar  Olustveres
Olustvere TMK-s. Kokku toimub loenguid ja ettekandeid  12  tunni ulatuses, mille eest makstakse
lektoritasu (koos sotsiaal-  ja töötuskindlustus-  ning teiste maksudega) vastavalt programmi 2. aasta
eelarvele.
Põhilised teemad:
Mesindusalaseid loenguid kokku 5 tundi: Mesilashaiguste  seirest  (Lektor Arvi Raie  –  1tund)
Taimekasvatus ja mesindus (Lektor täpsustamisel),  Tõuaretusest (Lektor Aimar Lauge  –  1tundi)
Mesilaspere bioloogia õpetamine  (Marje  ja Jaak  Riis  –  2tund)  (Lektorid ja teemad võivad
muutuda)
Andragoogika (7tundi) (Lektor Kristiina Krabi)
Koolituse täpne kava selgub hiljemalt 15.detsembriks 2012.a.
Meetme 1.2 Koolitajate koolitus eesmärgiks on kasutada koolitajaid piirkondlikes ühendustes
toimuvate õppepäevade lektoritena. Koolitajate koolitusel koolitatakse kuni 25 inimest, kellest
Mesindusprogrammi lõppeesmärgina moodustub vähemalt 15-liikmeline koolitajate aktiiv
vastavalt 1.aasta I poolaastal väljatöötatud Mesinike koolitajate koolituse läbimise kriteeriumitele.

ManusSuurus
ulevaade_tegevuskava_2012_2013_i_pa.pdf362.27 KB


raamat | by Dr. Radut