Skip to Content

Mesinik nr. 2 (76) Aprill 2013


    Eesti Mesinike Liit pidas 23. märtsil Viljandis üldkoosolekut. EMLi senine juhatus andis oma tegevusest ja tulemustest aru ning koosoleku osavõtjad arutasid, kuidas EMLi ja liikmeskonna huvidest lähtudes paremini edasi minna. Koosolek valis EMLile uue 7-liikmelise juhatuse ja 3-liikmelise revisjonikomisjoni. Nende ühiseks ülesandeks saab liikmete poolt seatud üles-annete täitmine ja EMLi tugevdamine ning edasiarendamine. Praeguseks on uus juhatus koos revisjonikomisjoniga oma esimese töökoosoleku pidanud. Põhilised töösuunad ning lahendamist vajavad probleemid said maha märgitud ja käised üles kääritud ning tööd alustatud.
    Mesilaste talv on tänavu ootamatult pikaks veninud. Loodus ei taha kuidagi kalendrikevadega sammu pidada. Aprilli teise dekaadi alguses oli suur osa põlde ja metsaaluseid ikka veel lume all. Nüüd, pärast Jüripäeva, on enamus lumest küll sulanud, kuid päevasooja on ikka veel napilt kümne kraadi lähistel.

ManusSuurus
mesinik_76_2_aprill_2013.pdf750.18 KB


raamat | by Dr. Radut