Skip to Content

Harju Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev - 30.03.2011

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

30.03.2011 Puhastuslend ja perede kontroll puhastuslennu ajal

                    Lektor: Maarika Jagula (2 tundi – toetab mesindusprogramm) - Esitlus(pdf), Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
maarika_jagula_30.03.2011_harjums_puhastuslend_esitlus_pr-7-1.4-42.pdf8.63 MB
maarika_jagula_30.03.2011_harjums_puhastuslend_kokkuvote_pr-7-1.4-42.pdf232.03 KB


syndmus | by Dr. Radut