Skip to Content

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 30.10.2012

Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi korraldusel toimub Rae vallas, Jüri alevikus, Jüri kultuurikeskuses algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

30.10.2012 Kokkuvõte oktoobrikuisest tegevusest mesilas. Mee käitlemine, säilitamine,
sulatamine.

                      Lektor Leili Otsa  -  ei saa toetust mesindusprogrammist

Nõuded meepurgi siltidele, nõuded mee müügil.

                      Lektor Olev Raid  -  ei saa toetust mesindusprogrammist

Täpsem info Leili Otsa tel. 5133150

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut