Skip to Content

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi õppe- ja teabepäev - 08.09.2012

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi korraldusel toimub Karksi-Nuias järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

08.09.2012    Karksi Valla Kultuurikeskuse I korrusel sinises saalis toimub meefestivali raames mesinduspäev algusega kell 10.30 järgmistel teemadel:

Kohtumise põllumajandusminister Helir-Valdor Seedriga
Mesilaste haigused. Mesilashaiguste seire. Lektor Arvi Raie - esitlus(pdf)
Meesaaduste tootmine ja mee kvaliteet. Lektor Anna Aunap - esitlus(pdf)
Mesinduse olukorrast Eestis. Tootmine ja turustamine. Lektor Aleksander Kilk - kokkuvõte(pdf)
Mesilased ja keskkond. Eesti Mesinduse Seltsi ajaloost. Lektor Antu Rohtla - kokkuvõte(pdf)
Vanemaaja mesindus Karula rahvuspargis. Võimalik näha mesindust pakktarust raamtaruni. Lektor Mati Urbanik
- kokkuvõte(pdf)
Ülevaade Eesti Mesinike Liidu tegevusest. Marianne Rosenfeld – Eesti Mesinike Liidu tegevjuht

Täpsem info Antu Rohtla tel. 56612622

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
aleksander_kilk_08.09.2012_mesinduse_olukorrast_eestis_pr-9-1.4-4_kokkuvote.pdf160.75 KB
anna_aunap_08.09.2012_karksi-nuia_mee_kvaliteet_pr-9-1.4-3_esitlus.pdf2.28 MB
antu_rohtla_08.09.2012_eesti_mesilastekasvatajate_selts_110_pr-9-1.4-5_kokkuvote.pdf368.86 KB
arvi_raie_08.09.2012_karksi-nuia_mesilaste_haiguste_seire_pr-9-1.4-2_esitlus.pdf7.28 MB
mati_urbanik_08.09.2012_vanemaaja_mesindus_karula_rp_pr-9-1.4-6_kokkuvote.pdf164.45 KB


syndmus | by Dr. Radut