Skip to Content

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi õppe- ja teabepäev - 09.02.2013

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi korraldusel toimub Karksi-Nuias, Karksi Valla Kultuurikeskuse I korruse sinises saalis, algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

09.02.2013    Päevakord:

                                        1. Õppepäeva - arutelu avamine.
Leili Nael. (ei saa toetus mesindusprogrammist)


                                        2. Eesti mesinduse jätkusuutlikkusest.
Lektor: Antu Rohtla - Kokkuvõte(pdf)


                                        3.Mesilaste haigused ja parasiidid, nende levik, tõrje ning profülaktika.
Lektor Aado Oherd - esitlus(pdf)


                                        4.Elupaigad ja nende mõju mesilaste populatsiooni säilimisele.
Lektor Reet Karise - esitlus(pdf)


                                        5.Sõnavõtud (ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Antu Rohtla tel. 56612622

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
reet_karise_09.02.2013_karksi-nuia_elupaigad_ja_nende_moju_pr-9-1.4-28_esitlus.pdf5.32 MB
aado_oherd_09.02.2013_karksi-nuia_orgaanilised_vahendid_pr-9-1.4-27_esitlus.pdf1.56 MB
antu_rohtla_09.02.2013_eesti_mesindus_pr-9-1.4-26_kokkuvote.pdf198.61 KB


syndmus | by Dr. Radut