Skip to Content

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi õppe- ja teabepäev - 20.08.2011

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi korraldusel toimub algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

20.08.2011 Karksi vald, Polli-Järve talu mesilas

Sügisene varroalesta tõrje ja mesilasperede sügisene täiendussöötmine

                  Lektor: Antu Rohtla (3 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Antu Rohtla tel. 56612622

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut