Skip to Content

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev -15.05.2012

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:

15.05.2012    Lääne-Virumaa, Vinni vald, Inju küla, Maire Valtini mesilas kell 12.00

Teema: Kevadised tööd mesilas. Ettevalmistused suviseks korjeks.

                    Lektor Maire Valtin - Kokkuvõte(pdf)


Täpsem info Maire Valtin tel. 5250204

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
maire_valtin_15.05.2012_l-virumaa_kevadised_tood_pr-8-1.4.55_kokkuvote.pdf231.44 KB


syndmus | by Dr. Radut