Skip to Content

Mesinduskursuse 2010-2011 Algajate mesinike täienduskoolituse 5.õppepäev - 16.04.2011

Mesinduskursuse 2010-2011a Algajate mesinike täienduskoolituse 5.õppepäeva raames toimub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmine mesinduse õppepäev:

16.04.2011 Mesilasperede talvitumine, puhastuslend, pearevisjon. Mesilaspere ümbertõstmine, põhjade puhastamine, inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, emade väljavahetamine.

         Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (6 tundi – toetab mesindusprogramm) - Esitlus(pdf), Kokkuvõte(pdf), LISA1

Täpsem info Jaak Riis tel. 56983361

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
jaak_riis_16.04.2011_algajate_mesinike_taienduskoolitus_5.oppepaev_esitlus_pr-7-1.4-46.pdf574.13 KB
jaak_riis_16.04.2011_algajate_mesinike_taienduskoolitus_5.oppepaev_kokkuvote_pr-7-1.4-46.pdf253.57 KB
lisa_1_talvitumisel_hukkunud_mesilaspere_analuus.pdf180.43 KB


syndmus | by Dr. Radut