Skip to Content

Mesinduskursuse 2011-2012 a Hobimesiniku aastaring õppepäev - 03.09.2011

Mesinduskursuse 2011-2012 a Hobimesiniku aastaring raames toimub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmine mesinduse õppepäev:

03.09.2011 Hobimesiniku aastaring 4.õppepäev - Varroatoos ja varroatoosi tõrje, mesilasperede talveks ettevalmistamine, vaha sulatamine, mesila tasuvus.  Teoreetiline ja praktiline õpe.

                  Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis, PR-8-1.4-2     - Kokkuvõte(pdf), Esitlus(pdf)

Täpsem info Jaak Riis – registreeruda saab ainult telefonil 56983361

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
jaak_riis_03.09.2011_hobimesiniku_aastaring_4.oppepaev_pr-8-1.4-2_kokkuvote.pdf268.18 KB
jaak_riis_03.09.2011_hobimesiniku_aastaring_4.oppepaev_pr-8-1.4-2_esitlus.pdf337.92 KB


syndmus | by Dr. Radut