Skip to Content

Mesinduskursuse 2011-2012 a Hobimesiniku aastaring õppepäev - 13.08.2011

Mesinduskursuse 2011-2012 a Hobimesiniku aastaring raames toimub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmine mesinduse õppepäev:

13.08.2011 Hobimesiniku aastaring 3.õppepäev - Sügisene mesilasperede koondamine, mee vurritamine, kärgede sorteerimine ja säilitamine, mesilasperede täiendussöötmine. Teoreetiline ja praktiline õpe.

                  Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf), Esitlus(pdf)

Täpsem info Jaak Riis – registreeruda saab ainult telefonil 56983361

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
jaak_riis_13.08.2011_hobimesiniku_aastaring_3.oppepaev_pr-7-1.4-67_kokkuvote.pdf256.52 KB
jaak_riis_13.08.2011_hobimesiniku_aastaring_3.oppepaev_pr-7-1.4-67_esitlus.pdf206.19 KB


syndmus | by Dr. Radut