Skip to Content

Mesinduskursuse 2012-2013 Hobimesiniku aastaring 4.õppepäev - 08.09.2012

Mesinduskursuse 2012-2013 Hobimesiniku aastaring raames toimub   järgmine  mesinduse õppepäev:

08.09.2012      Põhja- Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00

Teoreetiline ja praktiline õpe järgmistel teemadel: Vaha omadused, vaha sulatamine. Mesilaspere talveks ettevalmistamine. Varroatoos ja varroatoosi tõrje. Mesila tasuvus. Seadusandlus ja mesindus.

                Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis  -  esitlus(pdf), kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Jaak Riis tel.: 56983361 GRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
jaak_riis_08.09.2012_hobimesiniku_aastaring_4.oppepaev_pr-9-1.4-1_esitlus.pdf399.98 KB
jaak_riis_08.09.2012_hobimesiniku_aastaring_4.oppepaev_pr-9-1.4-1_kokkuvote.pdf314.35 KB


syndmus | by Dr. Radut