Skip to Content

Mesinike koolitajate koolituse 2-päevane seminar Olustveres - 07.-08.01.2012 - päevakava

Mesinike  koolitajate  koolituse  2-päevane  seminar  toimub  07.-08.  jaanuaril  2012.a., Olustveres.

Tegemist on jätku-kursusega ja mõeldud mesindusspetsialistidele, kellel on läbitud esimene seminar. Koolitusel  õpetatakse õpetama ning saadakse uusimat mesindusalast teavet, mida hiljem lektorina teistele edasi antakse.

Laupäev 07.01.2012  

10.30 – 11.00  Tervitus kohvi/tee
11.00  Avamine
11.15 – 13.00  Andragoogika.  Õppimise  keskkonna  loomine. Koolitaja 
tähendus  ja võimalused täiskasvanuõppes. (Lektor Kristiina Krabi)
13.00 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.00  Ekskursioon Olustvere TMK õppekompleksis
15.00 – 16.30  Andragoogika.  Andragoogiline  lähenemine  täiskasvanud  õppijale  ja täiskasvanu õppimisele (Lektor Kristiina Krabi)
16.30 – 16.45  Kohvi/tee paus
16.45 – 18.15  Andragoogika.  Andragoogiline  lähenemine  täiskasvanud 
õppijale  ja õppimisele (jätkub) (Lektor Kristiina Krabi)
18.15 – 18.45  Seadusandlus ja mesindus. (Lektor Marje Riis)
18.45 – 19.15  Oma mesinduse ja tehnoloogiliste võtete tutvustamine (Lektor Jüri Lugus)
19.15 – 20.00  Õhtusöök
     
Pühapäev 08.01.2012
  
  9.00 – 11.00  Andragoogika. Võimalused ja probleemid täiskasvanuõppes (juhtumi analüüs) (Kristiina Krabi)
11.00 – 13.00  Mesi, mesilastooted ja nende mõju inimorgamismile. Näiteid apiteraapiast. (Lektor Astrid Oolberg)
Meeldetuletus!
• Mesi ja mesindussaadused kui toit ei ole ravimid. Vastavalt Toiduseaduse §39 ei tohi toidu märgistusel, reklaamis või toidu esitlemisel viidata haigusi ravivatele, tõkestavatele või leevendavatele omadustele. Kui tekib soov mee ja mesindustoodete toiduna turustamisel esitada ka mingisuguseid toitumis- ja/või tervisealaseid väiteid, siis tuleb arvestada, et väidete esitamisele on oma nõuded ja tingimused. VTA
soovitab mesinikel eelnevalt konsulteerida maakonna veterinaarkeskuse ametnikuga. Toidule ei ole lubatud mesilasmürki lisada. Küsimuste korral pöörduda: evelyn.suits@vet.agri.ee

13.00 – 14.00  Lõuna
14.00 – 15.00  Mesilasperede hindamise alused (Lektor Aimar Lauge)
15.00 – 16.00  Mesilasperede suremuse ja kadude hindamine ning selgitamine (Lektor Arvi Raie)
  

Palume kõigil  kursuslastel  teatada oma osalemisest või mitteosalemisest registreerudes veebilehel  www.mesindusprogramm.eu  või  kirjutades 
e-posti  aadressile mesindusprogramm@gmail.com hiljemalt 30.novembriks 2011. 
Kursusele eelregistreerimine on vajalik.

Täpsem info Aivar Raudmets tel. 53414067, e-posti aadress mesindusprogramm@gmail.com.

Õppe-  ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit  Mee  tootmise  ja 
turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut