Skip to Content

Mesinike vabariiklikud teabepäevad Jänedal - 20.11.2010

Sügisesed vabariiklikud mesinike teabepäevad 20. ja 21. novembril 2010.a. toimusid vabariiklikud mesinike teabepäevad Jänedal, mõlemal päeval algusega kell 10:00.Täpsem info Aivar Raudmets tel. 53414067.

Ajakava:

Laupäev 20.11.2010 Selgitus Manused
     
10.00 Avamine  
     
10.15 –  11.15 Eesti mesindusprogrammi 2010 – 2013 tutvustus. Eesti mesindusprogrammi 2010 – 2013 esimese aasta tegevussuunad. (Lektor Aivar Raudmets) Esitlus(pdf)
     
11.30 –  12.15 Mesilaste haiguste seirest 2011.a., proovide võtmisest ja saatmisest laboratooriumisse. Mesilashaiguste alastest suundadest ja tõrjest Euroopas. Mesilate registreerimine ja mesilasperede teavitamisest PRIA-le (Lektor Arvi Raie) Esitlus(pdf), Kokkuvõte(pdf), Video(osaline)
     
12.15 – 13.15 Meeturu uuringust (Lektor Uku Pihlak) Esitlus(pdf)

Video(1osa),

Video(2 osa)
     
14.00 –  14.30 Mee kvaliteedi määramine. Meeproovide kogumine, säilitamine,

teavitamine ja nõuanded (Lektor Anna Aunap)
Esitlus(pdf)

Video(1osa), Video(2osa)
     
14.30 –  15.00 Teabelevi (Lektor Uku Pihlak). Ettekanne ei toimunud Eesti Mesindusprogrammi raames.  
     
15.00 –  16.00 Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö tegevuskava ja eesmärgid (Lektor Aimar Lauge) Esitlus(pdf)

Video(1osa), Video(2osa)

Video(3osa), Video(4osa)

Video(5osa)
     
16.15 –  17.15 Mesinike kutsestandardi koostamisest (Lektor Eve Kitt, sihtasutuse “Kutsekoda” Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni koordinaator) Esitlus(pdf), Kokkuvõte(pdf)
     
17.15 –  18.15 Aastamesinik 2010 valimine. Alustavast mesinikust suurtootjaks. Ohud, rõõmud, võimalused

(Lektor J.Tull)
Video(1osa), Video(2osa)

Video(3osa) Esitlus(pdf)

Video(1osa), Video(2osa)
     
19.00 – 21.00 Kaminasaal Tõuaretuse vestlusring

(A.Lauge; J.Tull; P.Pihlik)
Mesilase tõuaretuse mõisteid - Priit Pihlik(pdf),

Mesilaste tõuaretus(pdf)
     
19.00 – 21.00 Väiksem ruum

Teema: Eesti mesindusprogrammi 2010 – 2013 õppepäevade

korraldamine (küsimutele vastamine) (Aivar Raudmets)
 
     
     

Pühapäev 21.11.2010

   
     
10.00 –  11.00 Mahemesindus (Lektor: Aivo Sildnik) Kokkuvõte(pdf), Video(1osa), Video(2osa)
     
11.00 –  12.00 Taimekaitsevahendid ja mesindus (Lektor Tambet Sova Taimetervise osakonna juhataja Põllumajandusministeeriumis) Esitlus(pdf)
     
12.00 –  13.00 Ülevaade EML-i tegevustest (A.Kilk) Kokkuvõte(pdf)
     
14.00 – 14.30 Eesti mesindusaasta 2010

Mesindusprogrammi 2007-2010 perioodi kokkuvõtted ja

hinnangud. (Lektor Aleksander Kilk)
Kokkuvõte(pdf)
     
14.30 –  15.00 Teabepäevade lõpetamine  
     
 
Täpsem info: Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com

Aivo Sildnik  tel. 5207459

 

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
Ajakava Vabariiklikud mesinike teabepäevad Jäneda 20-21.11.2010.doc204.5 KB
Aivar Raudmets 20.11.2010 Jäneda Eesti mesindusprogrammi 2010 - 2013 tutvustus PR-7-1.3-11.pdf1.1 MB
Arvi Raie 20.11.2010 Jäneda Mesilaste haiguste kontroll PR-7-1.3-5.pdf9.57 MB
Arvi Raie 20.11.2010 Jäneda Mesilaste haigused ja tõrje kokkuvõte PR-7-1.3-5.pdf228.9 KB
Uku Pihlak 20.11.2010 Jäneda Meeturu uuringust PR-7-1.3-6.pdf824.96 KB
Anna Aunap 20.11.2010 Jäneda Mee kvaliteet PR-7-1.3-7.pdf1.1 MB
Aimar Lauge 20.11.2010 Jäneda Mesilasperede arendustöö tegevuskava ja eesmärgid PR7-1.3-4.pdf2.15 MB
Eve Kitt 20.11.2010 Jäneda Kompetentsipõhine kutsesüsteem PR-7-1.3-1.pdf2.1 MB
Eve Kitt 20.11.2010 Jäneda Kompetentsipõhine kutsesüsteem kokkuvõte PR-7-1.3-1.pdf182.73 KB
Jaanus Tull 20.11.2010 Jäneda Alustavast mesinikust suurtootjaks PR-7-1.3-8.pdf635.16 KB
Jaanus Tull 20.11.2010 Jäneda Mesilaste tõuaretus PR-7-1.3-8.pdf5.33 MB
Priit_Pihlik 20.11.2010 Jäneda Mesilaste tõuaretuse mõisteid PR-7-1.3-9.pdf798.18 KB
Aivo Sildnik 21.11.2010 Jäneda Mahemesindus PR-7-1.3-3.pdf440.91 KB
Tambet Sova 21.11.2010 Jäneda Taimekaitsevahendid ja mesindus PR-7-1.3-2.pdf5.01 MB
Aleksander Kilk 21.11.2010 Jäneda Ülevaade Eesti mesindusest aastal 2010 PR-7-1.3-10.pdf135.94 KB


syndmus | by Dr. Radut