Skip to Content

Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 02.06.2012

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:

02.06.2012    Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatuse korraldusel toimub praktiline õppepäev, kus külastatakse Pärnumaa tunnustatud mesilaid ja tutvutakse tehnoloogiliste lahendustega. Osalejate arv on piiratud, eelistatud on seltsi liikmed

                    Lektor Ain Seeder (ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut