Skip to Content

Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 08.06.2013

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub praktiline õppepäev, kus külastatakse Järvamaa ja Virumaa tunnustatud mesilaid ja tutvutakse tehnoloogiliste lahendustega. Buss väljub Põltsamaa Kultuurikeskuse eest kell 8.00. Põltsamaale tagasi jõuame kusagil 20.00 paiku.

(registreeruda telefonil 53484407 Jaan Langebraun):(ei saa toetust mesindusprogrammist)


Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204 ja veebilehel www.poltsamaamesi.eu

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut