Skip to Content

Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 09.04.2011

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Põltsamaal, J.Kuperjanovi 1, Põltsamaa Kultuurikeskuses algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

09.04.2011 Kevadised hooldustööd mesilas ja varroalesta tõrje.

                    Lektor A.Rohtla (2 tundi – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf), Kokkuvõte(pdf)

Meetootjate kohustused esmatoodete tootmisel ja sellega seonduvates tegevustes. Kontrollimise käigus enam avastatud rikkumised.

                    Lektor Jõgeva VTA inspektor V. Muser (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Meega ja teiste mesindussaadustega kokkupuutuvad materjalid ja nende kasutamine. Pakendi aksiis ja sellest tulenevad kohustused pakendajale. Mesilasperede reg.

                    Lektor A.Seeder (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
antu_rohtla_09.04.2011_poltsamaa_ms_varroalesta_torje_pr-7-1.4-40.pdf256.48 KB
antu_rohtla_09.04.2011_poltsamaa_ms_kevadised_hooldustood_pr-7-1.4-40.pdf262.66 KB


syndmus | by Dr. Radut