Skip to Content

Põltsamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 15.10.2011

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Põltsamaal, J.Kuperjanovi 1, Põltsamaa Kultuurikeskuses algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

15.10.2011 Meetootjate kohustused esmatoodete tootmisel ja sellega seonduvates tegevustes.

                                Lektor Jõgeva VTA inspektor V. Muser - ei toetata

                  Abi kiletiivaliste (mesilased,kimalased, herilased, sipelgad) ja rästikuhammustuse korral. (Mürgi toime, esmaabi, allergilised inimesed)

                               Lektor Ruth Kastanje Mürgitusteabekeskuse peaspetsialist, PR-8-1.4-10 - Esitlus(pdf)

                  Talvitumine

                               Lektor Taimi Paal, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, vanemteadur, PR-8-1.4-11 - Esitlus(pdf)

Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204


Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
ruth_kastanje_15.10.2011_poltsamaa_ms_abi_hammustuste_korral_pr-8-1.4-10.pdf512.39 KB
taimi_paal_15.10.2011_mesilaste_talvitumine_pr-8-1.4-11_esitlus.pdf352.21 KB


syndmus | by Dr. Radut