Skip to Content

Sügisesed vabariiklikud mesinike teabepäevad. Mesindus Eestis, Soomes, ja mujal. Apimondia 2011 Argentiinas. 26.-27.11.2011

26. ja 27. novembril 2011.a. toimub kahe-päevane sügisene vabariiklik mesinike teabepäev Jänedal.

Päevakava
Laupäev 26.11.2011
10.00  Avamine
10.15 – 11.15  Eesti mesindusprogrammi 2010 – 2013 – mis tehtud mis teoksil.  Aivar Raudmets    - Kokkuvõte(pdf)
11.15 – 11.30  Kohvi/tee paus
11.30 – 12.30  Mesilate registreerimisest ja mesilasperede teavitamisest.  Kiido Levin - PRIA Registrite osakonna juhataja   - Kokkuvõte(pdf)
12.30– 13.30  Mee  tootmisele  esitatavad  nõuded.  Mida  kontrollib  Veterinaar  ja Toiduamet?  Dagmar Undrits Veterinaar ja Toiduameti peaspetsialist    - Kokkuvõte(pdf)
13.30 – 14.15  Lõuna
14.15 – 15.00  Mee kvaliteedi aasta kokkuvõtted perioodil 2010-2011. Anna Aunap   - Kokuvõte(pdf)
15.00 – 15.45  Eesti erinevate piirkondade test- ja vaatlusmesilates 2011 aastal teostatud tarukaalu näitude ja ilmavaatluste põhinäitajate fikseerimistulemused ja analüüs. Ülo Lippa
15.45 – 16.00  Kohvi/tee paus
16.00 – 16.45  Mesilaste haiguste seirest 2011/2012.a. Arvi Raie    - Kokkuvõte(pdf), Kokkuvõte(pdf)
16.45 – 17.15  Mesilaste kadumisest, Leedu ja Poola kogemus. Sigitas Uselis    - Kokkuvõte(pdf)
17.15 – 18.00  Eesti  mesindusaasta  kokkuvõte  2011.  Ülevaade  EML-i  tegevustest. Aleksander Kilk 
18.00 - 18.15  Aastamesinik 2011 valimine.
18.15 – 19.00  Õhtusöök
19.00 – 20.00  Mesilasemade kasvatusest. Madis Mutso
               Kaminasaal  Vestlusring

Pühapäev 27.11.2011
9.00 – 10.00  Ülevaade mesinike esindajate ja ametnike töörühma arutelust - küsimuste vastuste foorum
10.00 – 11.00  Eesti mesindusalase tõuparandustöö tegevused 2011/2012.  Aimar Lauge   - Kokkuvõte(pdf)
11.00 – 12.00  Mesiniku eriala Riikliku õppekava sisu ja võimalik teostus. Marje ja Jaak Riis   - Kokkuvõte(pdf)
12.00– 12.45  Lõuna
12.45 – 14.15  Mesindusest Soomes. Ülevaade 42. rahvusvaheliselt mesinduskongressilt Apimondia  2011,  mis  toimus  21.-25.septembril  2011  Buenos  Aireses, Argentiinas. Lektor Janne Leimi, Soome Mesinike Liidu juhatuse liige
Janne Leimi soomekeelse ettekande vahendamine ja kommenteerimine. Aado Oherd    - Kokkuvõte(pdf)
14.15 – 14.45  Kohapeal algatatud teemad. Küsimused-vastused. 
14.45 – 15.00  Teabepäevade lõpetamine.

Aastamesinik 2011 valimiseks palume esitada kandidaadid koos põhjendusega EML e-maili aadressil info@mesinikeliit.ee hiljemalt 20.11.2011.a.

Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 raames. Osavõtt loengutest on tasuta.Toitlustus (sh kohvipausid) ja majutus on tasulised. Vajalik eelregistreerimine

Ühele osalejale maksab öömaja koos hommikueinega ja toitlustamine (3x soe söök) kokku ca 30eurot. Kohvi ja teepausid pole sisse arvestatud. Kes ei soovi mõnda toidukorda siis palume registreerimisel täpsustada.

Täpsem info Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com

ManusSuurus
aivar_raudmets_26.11.2010_janeda_eesti_mesindusprogrammi_2010-2013_mis_tehtud-mis_teoksil_pr-8-1.3-1.pdf1.47 MB
kiido_levin_26.11.2011_janeda_mesilaste_registreerimises__mesilasperede_teavitamisest.pdf301.71 KB
dagmar_undrits_26.11.2011_janeda_mee_tootmisele_esitatavad_nouded.pdf269.62 KB
anna_aunap_26.11.2011_janeda_mee_kvaliteedi_maaramine_pr-8-1.3-3.pdf618.89 KB
arvi_raie_26.11.2011_janeda_mesilaste_haiguste_alane_olukord_2011__planeeritav_2012_pr-8-1.3-5.pdf12.7 MB
arvi_raie_26.11.2011_janeda_mesilaste_haiguste_kontroll_pr-8-1.3-5.pdf232.57 KB
sigitas_uselis_26.11.2011_janeda_mesilaste_kadumisest_leedu__poola_kogemus.pdf5.65 MB
aimar_lauge_27.11.2011_janeda_4.meetme_tegevused_2011-2012_pr-8-1.3-8.pdf155.88 KB
jaak_riis_27.11.2011_janeda_mesiniku_eriala_riikliku_oppekava_sisu_pr-8-1.3-6.pdf2.68 MB
janne_leimi_27.11.2011_janeda_soome_mesindusest_pr-8-1.3-9_kokkuvote.pdf198.36 KB


syndmus | by Dr. Radut