Skip to Content

Tallinna Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 17.07.2012

Tallinna Mesinike Ühistu korraldusel toimub algusega kell 18.00 järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

17.07.2012   Harjumaal, Aegviidus, ÜloLippa mesilas

Mee võtmine, varroatoositõrje võtted, perede koondamine ja muust päevakohasest.

                   Lektor  Ülo Lippa (ei saa toetust mesindusprogrammist)

Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.syndmus | by Dr. Radut