Skip to Content

Talvine vabariiklik mesinike teabepäev Põltsamaal. 11.02.2012

11.veebruaril 2012.a. toimub talvine vabariiklik mesinike teabepäev Põltsamaal (Põltsamaa Ametikoolis - Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa), algusega kell 10.00.

Päevakava


09.00 – 10.00 Registreerimine
10.00 – 10.10 Teabepäeva avamine.
10.10 – 11.10 Tolmeldamine. Õietolmu kanne ja tolmeldajate töö põllukultuuridel punase ristiku näitel. Lektor Ants Bender Jõgeva Sordiaretuse Instituut    - Esitlus(pdf)
11.10 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.30 Õhusaaste situatsioonist Eestis ning selle mõjust mesilastele ja korjetaimedele. Lektor Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute keskus   - Esitlus(pdf)
12.30 – 13.00 Sissejuhatus mahemesindusse. Lektorid Tõnis ja Aili Taal   - Esitlus(pdf)
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.45 Pinnase  saaste  ja  taimekaitse  mõju mesindusele.  Lektor  Anne  Luik  Eesti Maaülikool   - Esitlus(pdf)
14.45 – 15.15 Mesilasperede talvitumise olukorra hindamine ja tarulangetise seireanalüüside kogumisest 2012.a. kevadel. Mesilasperede kadude hindamise seireprogramm. Lektor Arvi Raie    - Esitlus(pdf)
15.15 – 15.45 Varroatoos ja teised mesilaste haigused. Lektor Aado Oherd   - Kokkuvõte(pdf)
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.45 Ülevaade Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolekust ja teaduskonverentsist 03-05.02.2012 Riias. Lektor Aleksander Kilk    - Kokkuvõte(pdf)
16.45 – 18.15 Mesiniku  tervishoid/esmaabi  (põletused,  tervishoid,  ülekuumenemine  sh. päikese  põletus,  kokkupuuted  hapetega,  mürgistused  jne).  Lektor  Ruth Kastanje, Terviseamet    - Esitlus(pdf)
18.15 – 18.30 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine 


Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 raames.


Osavõtt loengutest on tasuta. Toitlustus (sh kohvipausid) on tasulised (a´ 3eur).
Vajalik eelregistreerimine www.mesindusprogramm.ee või tel 53414067
Täpsem info:
Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com

ManusSuurus
1.3_paevakava_11.02.2012_poltsamaa_talvine_vabariiklik_mesinike_teabepaev.pdf193.3 KB
ants_bender_11.02.2012_poltsamaa_oietolmu_kannetolmeldajate_too_pr-8-1.3-11.pdf6.34 MB
erik_teinemaa_11.02.2012_poltsamaa_valisohu_kvaliteetmoju_mesilastele_pr-8-1.3-12.pdf2.41 MB
tonis_taal_11.02.2012_poltsamaa_sissejuhatus_mahemesindusse_pr-8-1.3-13.pdf1.38 MB
anne_luik_11.02.2012_poltsamaa_mullasaaste_taimekaitsemesindus_pr-8-1.3-13.pdf1.31 MB
arvi_raie_11.02.2012_poltsamaa_mesilasperede_talvitumineseireproovide_kogumine_pr-8-1.3-15.pdf1.15 MB
ruth_kastanje_11.02.2012_poltsamaa_mesiniku_terviseohud_pr-8-1.3-17.pdf603.06 KB
aleksander_kilk_11.02.2012_poltsamaa_nbbc_koosolekkonverents_riias_2012_pr-8-1.3-18.pdf452.71 KB
aado_oherd_11.02.2012_poltsamaa_varroatoosi_torje_nbbc_pr-8-1.3-16.pdf171.76 KB


syndmus | by Dr. Radut