Skip to Content

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtu - 14.03.2012

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub  järgmine mesinike õppe- ja teabeõhtu:

14.03.2012    Tartus, Soola tn. 1 a algusega kell 17.00

Mahemesindus

                    Lektorid: Aili ja Tõnis Taal - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Priit Pihlik tel. 5511158

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
tonis_taal_14.03.2012_tartu_ams_mahemesindus_pr-8-1.4-38.pdf2.39 MB


syndmus | by Dr. Radut