Skip to Content

Võrumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu - 06.11.2010

Võrumaa Mesinike Selts korraldab Mainori Kõrgkooli Võru õppekeskuses (Kreutzwaldi 34) algusega kell 10.00 sügisese mesinike õppe- ja teabepäeva:

06.11.2010     Lektor Anna Aunap (1tund – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf)

                              Mee säilitamine ja käitlemine. talviseid töid mesilas.

                        Lektor Jaanus Tull (2tund – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf), Esitlus(pdf)

                              Mesindusettevõtetele esitatavad nõuded ja nende täitmine

                       Lektor Tiina Suumann   (1tund – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf), Kokkuvõte(pdf)

                              Mesilale ja meele esitatavad nõuded, Võrumaa Veterinaarkeskus peaspetsialist

Täpsem info Mati Urbanik tel. 5290388

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
Anna Aunap 06.11.2010_Võru MS_Mee kvaliteet_kokkuvõte_pr-7-1.4-16.pdf1.48 MB
Jaanus Tull 06.11.2010_Võru MS_Mee käitlemine ja säilitamine_kokkuvõte_pr-7-1.4-15.pdf366.37 KB
Jaanus Tull 06.11.2010_Võru MS_Mee käitlemine ja säilitamine_esitlus_pr-7-1.4-15.pdf6.18 MB
Tiina Suumann 06.11.2010_Võru MS_Mesila kontrollil esitatavad nõuded_kokkuvõte_pr-7-1.4-17.pdf1.21 MB
Tiina Suumann 06.11.2010_Võru MS_Nõuded mee esmatootja hindamiseks_kokkuvõte_pr-7-1.4-17.pdf255.76 KB


syndmus | by Dr. Radut