Skip to Content

Võrumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 09.06.2012

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

09.06.2012    Võrumaal, Rõuge vald, Jõeääre talu Mario Kalveti mesilas algusega kell 10.00.

Varroatoosi tõrje ja monitooring. Valmistumine peakorjeks.

                    Lektor Mario Kalvet - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info tel. Mati Urbanik tel 5290388

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
mario_kalvet_09.06.2012_vorumaa_ms_varroatoos_pr-8-1.4-57.pdf223.91 KB


syndmus | by Dr. Radut