Skip to Content

Võrumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 23.04.2011

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Võrus, Kreutzwaldi 34, Mainori Kõrgkooli õppekeskuses algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

23.04.2011 Mesilaste haigused, kevadine seire mesilas

                    Lektor Arvi Raie (3 tund – toetab mesindusprogramm) - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Mati Urbanik tel. 5290388

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
arvi_raie_23.04.2011_vorumaa_ms_mesilaste_haigusedkevadine_seire_mesilas_pr-7-1.4-48.pdf623.46 KB


syndmus | by Dr. Radut