Skip to Content

Võrumaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev - 27.04.2013

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Võrus, Vabaduse tänav 4 algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:

27.04.2013     Varroatoosi ravi ning teised mesilaste haigused ja nende tõrje.

                          Lektor Aado Oherd - Kokkuvõte(pdf)

Täpsem info Leili Otsa tel. 5133150

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

ManusSuurus
aado_oherd_27.04.2013_vorumaa_orgaanilised_vahendid_pr-9-1.4-55_esitlus.pdf1.56 MB


syndmus | by Dr. Radut