Skip to Content

Teabelevi

Mesindusprogrammi teabelevi töö, mille peamisteks ülesanneteks on mesinduse infolehe „Mesinik” ja muude trükiste toimetamine ning välja andmine.

Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 - 31.08.2013

Eesti riikliku mesindusprogrammi tegevused eelseisval perioodil on suunatud mesilasperede arvukuse suurendamisele ja keskmise meetoodangut optimaalse taseme saavutamisele. Täiustatakse mesinike algõppe ja teabelevi ning nõustamise süsteemi, et tagada piisava arvu uute mesinike toomine mesindussektorisse ja tegevmesinikele tänapäevasel tasemel erialased teadmised. Lisaks sellele arendatakse mesindusprogrammi raames edasi mee tootmisel ja käitlemisel kvaliteedi tõstmise suunalist arendustööd.

Infoleht "Mesinik"

Infolehe "Mesinik" väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi raames.

Uudisartiklid

Siit leiad mesindusprogrammiga seotud uudiseid ja artikleid.

Aruanded ja ülevaated

Tegevuskavadleht | by Dr. Radut