Skip to Content

2010 - 2013 aasta Eesti riikliku mesindusprogrammi juhtkomisjoni III istung

Juhtkomisjon on järelevalve organ, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi
suuniseid ja prioriteete; korraldab programmi vahehindamisi vähemalt korra poolaastas.

 „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjon on moodustatud vastavalt Põllumajandusministri käskkirjale nr 123 20.10.2010.a. Programmi tegevused on jagatud kolmeks aastaks (01.september kuni 31.august) ja iga aasta omakorda kaheks poolaastaks (01.september kuni veebruari lõpp ja 01.märts kuni 31.august).

ManusSuurus
iii_juhtkomisjoni_istungi_ulevaade_20.09.2011.doc33.5 KB


raamat | by Dr. Radut