Skip to Content

Mesinik nr. 1 (75) Veebruar 2013

Mesinik-lehe järjekorranumber 75 on juubelihõnguline. Tundub, nagu polekski see väga ammu olnud, kui esimest Mesiniku lehenumbrit sai koostatud ja koopiamasinal paljundatud. EML oli selleks ajaks juba mitu aastat tegutsenud, oma liikmetele mesinduspäevi, -loenguid, -kursusi ja õppereise korraldanud. Ajakirjanduses ilmusid EMLi eestvedajatelt mesindus-teemalised artiklid, aeg-ajalt esineti ka raadios. Aga EMLi oma ajalehte veel ei olnud. Vajadus sellise infoallika ja liikmetega suhtlemise vahendi järele oli ilmne. EMLi juhatuses küpses otsus: teeme ära! 1996. a. jõuludeks ilmuski esimene “Mesinik”. Küll ainult 4 lehekülge teksti, kuid siiski oma ajaleht!
   Praeguseks on Mesinik-leht tublisti liha luudele kogunud nii mahult, kujunduselt kui loodetavasti ka sisu poolest. Aitäh tegijatele! Siiski ei või meie häälekandja sisuga päriselt rahule jääda – aga kes kirjutaks haaravaid lugusid, teeks ilusaid fotosid ja ilmutaks huvitavaid mõttearendusi? Ikka mesinikud ise! Kindlasti on ka Sinul mõtteid ja kogemusi, küsimusi ja probleeme, mida teistega jagada. Ainult koos saame Mesinik-lehe paremaks ja huvitavamaks teha!

ManusSuurus
mesinik_75_1_veebruar_2013.pdf695.6 KB


raamat | by Dr. Radut