Skip to Content

1.8. Piirkondlik mesilashaiguste seire

Piirkondlik mesilashaiguste seire hõlmab eelkõige kevadise tarulangetise proovide kogumist, kontrolli, analüüsi ja kokkuvõtete tegemist. Seire eesmärk on teavitada mesinikke mesilashaiguste levikust ja abistada nendega võitlemisel.


Konsultatsioone annab meetme juht, Veterinaar- ja Toiduameti Loomatervishoiubüroo peaspetsialist Arvi Raie (arvi.raie@vet.agri.ee; +372 51 68 070).

01.09.2012.-31.08.2013

01.09.2011.-31.08.2012

01.09.2010.-31.08.2011

Haiguste leviala kaart


View AHM levik in a larger map

Mesilaste tervis


Mesilaste haiguste diagnoosimise eesmärgiks on võimalikult kiiresti avastada haiged
pered ja teha kindlaks haiguse põhjus, et rakendada vajalikke profülaktika- ja tõrjemeetmeid.
Haige mesilaspere nõrgeneb ja sageli hukkub. Selle põhjuseks on mesilaste või
haudme massiline suremine. Pere nõrgenemist mesilaste või haudme hukkumise
tõttu on võimalik avastada ainult mesilas – seepärast peab ka mesilaste haiguste diagnoosimine
algama just seal. Täiendavad uuringud diagnoosi täpsustamiseks tehakse

Vaikus mesilas ehk mesilasperede hukkumine

Uus aastatuhat tõi kaasa uued rasked probleemid. Algas mesilasperede massiline hukkumine või kadumine nii Euroopas kui ka Ameerikas. Saksamaal olid talvekaod 2002./2003. ligi 30%, Venemaal kohati  70%. Ameerikas on talvekaod kõrged alates 2006./2007. aastast, mil need olid kohati lausa katastroofilised (60–80%), ja need on jäänudki kõrgeks, ka eelmisel, 2010./2011. talvel olid need ~30%. Tänaseks on hukkumine jõudnud ka Eestisse, ja tänavune talv võib kujuneda selle poolest rekordiliseks. Paljud mesinikud, nende seas ka kogenud mesinikud, avastasid juba sügisel suure hulga perede hukkumise.  Mesinikud on tundmatu nähtuse ees hirmul ja nõutud.

Volitatud vetarstide ja taimekaitse inspektorite kontaktandmed


Taimekaitse valdkonna inspektorite kontaktandmed
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132&sub2=285


Volitatud veterinaararstide kontaktandmed http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=59  (kontaktandmete fail on eelpoolviidatud lehe allosas)

raamat | by Dr. Radut