Skip to Content

01.09.2010.-31.08.2011

Patoloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2011


Eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levimus Eesti mesilasperede hulgas.
Uuring keskendub järgmiste parasitaarhaiguste ja haigustekitajate suhtes:

1) Nosematoos,    tekitaja Nosema apis
2) Akarapidoos,    tekitaja Acarapis woodi
3) Varroatoos,    tekitaja Varroa destructor

Uuringuga hõlmatakse ajavahemik 15. veebruarist kuni  30. aprillini 2011.a.
Proovid analüüsitakse riiklikkus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Uurimiskulud katab Eesti Mesinike Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010 – 2013 raames.

 raamat | by Dr. Radut