Skip to Content

01.09.2012.-31.08.2013

Pataloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2013

Küsimustik on koostatud mesinikelt info kogumiseks mesilasperede talvitumisest, mesilate tervislikust olukorrast ja suremusest 2012/2013. Küsimustik ja langetise uuring hõlmab registreeritud mesilaid 30.05.12 seisuga, väljaarvatud mesilad, mis on kaasatud EÜ 2012/2013 mesilasperede hukkumise seirealasesse programmi.

Patoloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2013

Eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levimus Eesti mesilasperede hulgas.
Uuring keskendub järgmistele parasitaarhaigustele ja haigustekitajatele:


raamat | by Dr. Radut