Skip to Content

Uudisartiklid

Siit leiad mesindusprogrammiga seotud uudiseid ja artikleid.

2010 - 2013 aasta Mesindusprogrammi juhtkomisjon alustas tööd

19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung. Eelnimetatud mesindusprogramm on koostatud koostöös Põllumajandusministeeriumi, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja Saaremaa Meetootjate Ühinguga. Programm on saadetud Põllumajandusministeeriumi poolt EL komisjonile 14.04.2010 ja EL Komisjoni poolt on heakskiitev otsus saadud 14.09.2010. Äsja alanud mesindussektori arengute toetamise programm on järjekorras kolmas, mida rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.


2010 - 2013 aasta Eesti riikliku mesindusprogrammi juhtkomisjoni III istung

Juhtkomisjon on järelevalve organ, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi
suuniseid ja prioriteete; korraldab programmi vahehindamisi vähemalt korra poolaastas.leht | by Dr. Radut